Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

yellowminute
“ Uwielbiam budzić się przygnieciona Twoim ciałem i objęta silnymi ramionami, tak jakbym była najcenniejszą rzeczą jaką kiedykolwiek trzymałeś. ”
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove

July 18 2017

yellowminute
Najważniejsze w życiu jest być zdrowym. Wszystko inne jest kwestią chęci i siły, czasami szczęścia.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaplugss plugss
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore viainvisibile invisibile
yellowminute

July 16 2017

yellowminute

July 10 2017

yellowminute
5192 9490
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 29 2017

yellowminute
Reposted frombluuu bluuu
yellowminute
Reposted frombluuu bluuu
yellowminute
Reposted frombluuu bluuu
yellowminute
yellowminute
4241 2094
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
yellowminute
Reposted frombluuu bluuu
yellowminute

June 20 2017

yellowminute
5685 e416
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 19 2017

yellowminute
yellowminute
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viakazdysieliczy kazdysieliczy
yellowminute
Reposted frombluuu bluuu

June 16 2017

yellowminute
6512 fa85 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasassenach sassenach
yellowminute
4447 3885
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasassenach sassenach
yellowminute
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl