Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

yellowminute
1830 9b21

September 20 2017

yellowminute
yellowminute
Reposted frombluuu bluuu
yellowminute
3090 4422
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
yellowminute

September 11 2017

yellowminute
0508 9e9d
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
yellowminute
Reposted frombluuu bluuu
yellowminute
Reposted frombluuu bluuu
yellowminute

September 08 2017

yellowminute
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viajemkartofle jemkartofle
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
yellowminute

September 04 2017

yellowminute
Pójdziemy ze sobą powoli obok
Do końca wszystkiego żeby zacząć na nowo
Bez słowa i snu w zachwycie nocą a bliskość rozproszy nasz strach przed ciemnością

Będziemy tam nago biegali po łąkach okryją nas drzewa gdy zajdą wszystkie słońca
I czując cię obok opowiem o wszystkim jak często się boję i czuję się nikim

Twoje łzy miażdżą mi serce
i opadam i wzbijam się i ciągle chcę więcej

Po drugiej stronie na pustej drodze
tańczy mój czas w strugach deszczu dni toną
dotykam stopą dna
Po drugiej stronie na pustej drodze
czy to ty, ktoś głaszcze mnie po włosach nie mówiąc prawie nic

Pójdziemy ze sobą powoli obok do końca wszystkiego żeby zacząć na nowo
W deszczu maleńkich żółtych kwiatów w spokoju przy sobie nie czując czasu

Twoje łzy miażdżą mi serce
i usycham i kwitnę i ciągle chcę więcej
Po drugiej stronie na pustej drodze
tańczy mój czas w strugach deszczu dni toną, dotykam stopą dna
Po drugiej stronie na pustej drodze
czy to ty, ktoś głaszcze mnie po włosach nie mówiąc prawie nic
— Myslovitz; W Deszczu Maleńkich Żółtych Kwiatów
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaepi epi
yellowminute
8491 310c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
yellowminute
2045 02fa
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
yellowminute
2217 9888
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
yellowminute
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl